História

1971
Začiatok výroby poľnohospodárskych strojov a náradia (o.i. motyky na kukuricu, montáž rozhadzovača hnoja a traktorov) v Köllachu v obci Proleb
1974
Výroba prvého prívesu za osobný automobil: PA 160/PA 190/PA 230
1976
Rozpoznanie medzery na trhu a prechod na sériovú výrobu prívesov za osobné automobily, koniec 70. až koniec 80. rokov - prístavba a rozšírenie výrobných hál
1980
Prevádzka v Köllachu cca r. 1980
1985
V júni 1985 bol predaný 15 000. príves
1990
Vzhľadom na stály rozvoj a rast podniku ako aj na uvedomovanie si svojho priekopníckeho postavenia nasadzuje Pongratz prvého zváracieho robota.
1991
Rozšírený predaj v európskom priestore: okrem iného Pongratz ponúka svoje prívesy aj v Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Lichtenštajnsku a Švédsku.
1994
Založenie dcérskej spoločnosti v Bratislave, aby sa uspokojil vysoký dopyt. Ďalšie rozšírenie predaja na východe Európy (o.i. v Slovinsku, Maďarsku, Poľsku a Chorvátsku)
1994
Pongratz daruje 50 000. príves v júni 1994 dobrovoľným hasičom v Prolebu
1994
Snímka podniku v máji 1994
1996
Odovzdanie špeciálne vyrobených prívesov pre mladých hasičov v 50 rôznych hasičských zboroch v spolkovej krajine Štajersko počas slávnostného aktu v Lebringu (s vtedajšou predsedkyňou krajinskej vlády Waltraud Klasnicovou).
2005
Otvorenie nového závodu v Modre (cca 30 km severovýchodne od Bratislavy)
2007
Po požiari pobočky v Köllachu začalo plánovanie a stavebné práce v novej lokalite
2011
Pongratz otvára nový výrobný závod v Trabochu (Štajersko)
2013
Príchod Unternehmens Invest AG ako väčšinového vlastníka s cieľom spoločného zabezpečenia rastu a rozvoja v budúcnosti
2014
Zlúčenie prevádzok v Köllachu a Trabochu za účelom využitia synergie z jednej spoločnej prevádzky
2015
Vyvinutie prvého spúšťacieho univerzálneho prívesu (príves Load & Lift) vo firme Pongratz