Všeobecné

Kde si môžem pozrieť a kúpiť príves Pongratz?

Príves Pongratz si môžete pozrieť v našej prevádzke v Modre alebo u predajcu značky Pongratz vo vašom okolí. (vyhľadávanie predajcov)

Kde si môžem kúpiť náhradné diely alebo príslušenstvo na príves Pongratz?

Náhradné diely a príslušenstvo na prívesy Pongratz môžete zakúpiť v našej prevádzke v Modre alebo u predajcu značky Pongratz podľa svojho výberu. Predajcu Pongratz z vášho okolia nájdete tu. (vyhľadávanie predajcov)

Na koho sa mám obrátiť, ak mám problém s prívesom počas záručnej lehoty?

So zárukou a záručným plnením sa obracajte na predajcov značky Pongratz. Reklamáciu vždy podávajte zmluvnému partnerovi, od ktorého ste si kúpili príves.

Kde si môžem nechať opraviť svoj príves?

Pongratz odporúča, aby ste opravy vždy prenechali odborníkom. Najmä práce na brzdových zariadeniach a na nápravách musí vykonať servis zmluvného partnera firmy Pongratz. (vyhľadávanie predajcov)

Údaje o prívese

Čo znamenajú skratky a pojmy v typovom označení?

Náš kľúč k typovým označeniam:

LPA, VPA, EPA, ... Typové rady
180, 206, 230, ... Rozmery nakládky pre nízkoplošinový náves
2500, 3000, ... Rozmery nakládky pre vysokoplošinový náves        
/12, /13, ... Šírka nakládky pre nízkoplošinový náves
U Jednonápravový príves nezabrzdený
G Jednonápravový príves zabrzdený
T Tandemový príves zabrzdený
AL Hliníkové bočnice
H Drevené bočnice
STK Sklápacia čelnica

 

Definície pojmov podľa zákona o prevádzke motorových vozidiel:

Vlastná hmotnosť hmotnosť plne vybaveného vozidla pripraveného na prevádzku, ktoré stojí na vodorovnej priamej vozovke bez nákladu
Celková hmotnosť hmotnosť nehybného vozidla pripraveného na prevádzku vrátane nákladu
Maximálna prípustná celková hmotnosť najvyššia celková hmotnosť, ktorú smie dosiahnuť určité vozidlo
Maximálna hmotnosť najvyššia technicky možná celková hmotnosť uvedená výrobcom
Maximálna prípustná úžitková hmotnosť najvyššia hmotnosť, ktorú smie dosiahnuť náklad na určitom vozidle

Ďalej výrobca automobilov alebo návesných zariadení udáva najvyššiu technickú záťaž, napr.:

  • najvyššia prípustná záťaž prívesov zabrzdených / nezabrzdených: najvyššia skutočná hmotnosť prívesu pripojeného za motorové vozidlo
  • maximálne zaťaženie ťažného vozidla prívesom (SL): záťaž, ktorá smie pôsobiť na prívesné zariadenie v prípade stojaceho vozidla

 

Počas riadenia kombinácií nesmie byť prekročený nižší údaj o záťaži.

Čo znamená maximálne prenášané zaťaženie prívesu?

Tento údaj znamená maximálne prípustné prenášané zaťaženie pre príslušné vozidlo. Táto hodnota nesmie byť prekročená, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu ťažného zariadenia, nájazdového zariadenia alebo guľovej spojky prívesu.

Kde sa nachádza číslo podvozku na mojom prívese?

Typový štítok (identifikačný štítok vozidla) je namontovaný vpravo na vozidle v smere jazdy. Navyše je identifikačné číslo vozidla vyrazené na ráme vpravo alebo vpredu vpravo podľa smeru jazdy.

Môj typový štítok je nečitateľný. Dostanem od firmy Pongratz nový?

Vydanie nového typového štítka je možné. Obráťte si s číslom podvozku a typovým označením na predajcu Pongratz podľa svojho výberu, ten si vyžiada nový typový štítok od nás. (vyhľadávanie predajcu)

Čo to je nízkoplošinový a vysokoplošinový príves a ako sa líšia?

Nízkoplošinový: pneumatiky mimo ložnej plochy, nízke ťažisko, nízka výška nákladového priestoru, menšia šírka nákladového priestoru


Vysokoplošinový: pneumatiky pod nákladovým priestorom, vyššie ťažisko, vyššia výška nákladu, vyššia šírka nákladu

Čo si musím všímať pri kúpe prívesu, aby sa hodil k môjmu ťažnému vozidlu?

Určujúce z právneho hľadiska sú triedy vodičských preukazov príslušných vodičov.

Pre dobré jazdné vlastnosti je podstatné, aby sa vozidlo nachádzalo za ťažným vozidlom pokiaľ možno vo vodorovnej polohe (čiže nie ložná plocha dopredu ale dozadu nadol).

Musíte dodržiavať technicky prípustnú hmotnosť prívesu a zaťaženie ťažného vozidla.

Pomoc pri rozhodovaní medzi brzdeným a nebrzdeným prívesom?

Podľa vlastného použitia! Pri rozhodovaní vám pomôžu nasledujúce otázky:

  • Na aké použitie potrebujem príves?
  • Akú nakládku potrebujem?
  • Čo nebrzdené smiem ťahať svojím ťažným vozidlom?


V prípade pochybností skôr uvažujte o brzdenom prívese, pretože brzda je tiež bezpečnostný aspekt.

Čo mí dá bezpečnostná spojka (spojka proti vrtivému pohybu)?

Aktiváciou stabilizačných držadiel sa dve trecie obloženia naľavo a napravo pritlačia na guľový záves osobného automobilu. Vrtivý pohyb a zákláňanie možno citeľne potlačiť už vo fáze náznaku.

Výhody:

  • Zvyšuje kritickú rýchlosť jazdy (dodržiavajte najvyššiu povolenú rýchlosť).
  • Príves možno rýchlejšie znehybniť v núdzovej situácii.

Aký je rozdiel medzi eloxovaným hliníkom a pozinkovanou oceľou?

Naše hliníkové bočnice se skladajú z lisovaných dutých uzavretých profilov z hliníka s eloxáciou ako vrstvou na ochranu proti vonkajším vplyvom.

Pozinkovaná oceľ znamená, že naše diely boli vyrobené z materiálu z ocele, ktorá na ochranu proti vonkajším vplyvom obsahuje prídavok zinkovej prísady.

Z akého materiálu sa skladajú plachty?

Naše plachty sa skladajú z polyesteru s povlakom PVC. Vďaka tomu naše plachty vykazujú vysokú trhaciu silu, odolnosť voči chladu a teplu aj odolnosť proti prelamovaniu.

Čo sú to plachtové oblúky a načo ich potrebujem?

Plachtové oblúky sú spodné konštrukcie pod plachtou. Tento prvok konštrukcie zabráni výraznému preveseniu plachty, a preto ho odporúčame pri kúpe plochej plachty, aby sa napríklad zabránilo príliš veľkému výskytu vody.

Montuje sa oporné koleso na každý príves?

Na nebrzdené prívesy si možno oporné koleso objednať voliteľne, v prípade brzdených prívesov je oporné koleso súčasťou sériovej výbavy.

Majú prívesy rezervné koleso?

Rezervné koleso a držiak rezervného kolesa nepatria do sériovej výbavy a možno si ich objednať na želanie.

Môže sa nastaviť ťažné zariadenie na oje hore, hoci sa pri tomto prívese predpokladá namontovanie dolu?

Áno, je to teoreticky možné, obráťte sa prosím v tejto veci na predajcu Pongratz podľa vlastného výberu. (vyhľadávanie predajcov)

Môžem používať príslušenstvo (koľajnice, podpery, mriežky atď.) iných výrobcov aj na prívesoch Pongratz?

Existuje možnosť používať príslušenstvo iných výrobcov. V takom prípade však zaniká záruka.

Používanie a bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenie

Aby sa zabránilo nehodám a úrazom, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny a uschovajte si ich. Nájdete ich medzi súbormi Na stiahnutie.

Ako správne naložím náklad na príves??

Bezpodmienečne dodržiavajte maximálne prípustné hmotnosti (celková hmotnosť, úžitková hmotnosť) prívesu a ťažného vozidla.

Celková hmotnosť = hmotnosť prázdneho prívesu + hmotnosť príslušenstva + váženie nákladu

Minimálne a maximálne úžitkové zaťaženie nesmie byť prekročené ani nedodržané.

Nakladajte na príves iba vtedy, až bude pripojený na ťažné vozidlo a zaistený proti posunu. Použite prípadne príslušné podporné zariadenia, aby príves ostal v stabilnej polohe. Dodržiavajte rovnomerné rozloženie nákladu,  Ťažisko nákladu musí byť pokiaľ možno v strede nad nápravou (nápravami).

Náklad musí byť vždy zaistený nepoškodenou upínacou pomôckou (pásy atď.) alebo krytom (v prípade voľného nákladu).

Pozrite si návod na obsluhu medzi súbormi na stiahnutie.

Aké usporiadanie konektora sa má dodržiavať na 7-pólovom svetelnou zariadení?

7-pólové usporiadanie konektora

 

Položka Trieda DIN Pripojený spotrebič Farba kábla
1 L ukazovateľ smeru jazdy doľava žltá
2 54g koncové hmlové svetlo modrá
3 31 kostra pre kontakty 1-8 biela
4 R ukazovateľ smeru jazdy doprava zelená
5 58R

koncové svetlo, obrysové svetlo, osvetlenie evidenčného čísla vpravo

hnedá
6 54 brzdové svetlá červená
7 58L

koncové svetlo, obrysové svetlo, osvetlenie evidenčného čísla vľavo

čierna


Ak nie je vaše vozidlo kompatibilné s prívesom Pongratz, bude potrebné použiť adaptér!

Aké usporiadanie konektora sa má dodržiavať na 13-pólovom svetelnou zariadení?

13-pólové usporiadanie konektora

 

Položka Trieda DIN Pripojený spotrebič Farba kábla
1 L ukazovateľ smeru jazdy doľava žltá
2 54g koncové hmlové svetlo modrá
3 31 kostra pre kontakty 1-8 biela
4 R ukazovateľ smeru jazdy doprava zelená
5 58R

koncové svetlo, obrysové svetlo, osvetlenie evidenčného čísla vpravo

hnedá
6 54 brzdové svetlá červená
7 58L

koncové svetlo, obrysové svetlo, osvetlenie evidenčného čísla vľavo

čierna
8 1 spätné svetlo šedá
9 4 položka napájania priamo z batérie hnedá/modrá
10 6 položka napájania s kľúčom zapaľovania hnedá/červená
11 7 kostra návratu pre kontakt č. 10 červená/biela
12 2 kontrolka pripojenia prívesu
13 3 kostra pre kontakt č. 9 čierna/biela

 

Ak nie je vaše vozidlo kompatibilné s prívesom Pongratz, bude potrebné použiť adaptér!

Pozor: Položky 9-13 sú osadené iba na želanie!

Aké usporiadanie konektora sa má dodržiavať na 13-pólovom svetelnom zariadení pre RK a 3-SKS?

13-pólové svetelné zariadenie pre RK a 3-SKS s kombinovaným čerpadlom

Vozidla sú vybavené konektorom alebo sadov káblov, ktorá môže prenášať iba nízky prúd, a preto nie je vhodná na udržanie batérie. Pritom treba brať v úvahu, že vozidlo musí mať túto funkciu nabíjania a udržiavania.

Položka Trieda DIN Pripojený spotrebič Farba kábla
1 L ukazovateľ smeru jazdy doľava  žltá
2 54g koncové hmlové svetlo modrá
3 31 kostra pre kontakty 1-8 biela
4 R ukazovateľ smeru jazdy doprava zelená
5 58R

koncové svetlo, obrysové svetlo, osvetlenie evidenčného čísla vpravo

hnedá
6 54 brzdové svetlá červená
7 58L

koncové svetlo, obrysové svetlo, osvetlenie evidenčného čísla vľavo

čierna
8 1 spätné svetlo šedá
9 4 položka napájania priamo z batérie hnedá/modrá
10 6 položka napájania s kľúčom zapaľovania hnedá/červená
11 7 kostra návratu pre kontakt č. 10 červená/biela
12 2 kontrolka pripojenia prívesu
13 3 kostra pre kontakt č. 9 čierna/biela

 

Ak nie je vaše vozidlo kompatibilné s prívesom Pongratz, bude potrebné použiť adaptér!

Pozor: Položky 9-13 sú osadené iba na želanie! 

Prečo nemôžem cúvať so svojím prívesom s nájazdovým brzdením na strmom svahu a čo proti tomu môžem spraviť?

To môže spôsobiť viacero príčin:

  • znečistená automatika cúvania
  • prisilne zatiahnutá brzda
  • zničené nábehové tlmiče

Pongratz vám odporúča kontrolu bŕzd v najbližšom servise.

V podstate sa nábehový tlmič posunie pri cúvaní, nájazdová brzda zareaguje, a tým sa zabrzdí vozidlo. Preto niektorí výrobcovia nájazdových zariadení ponúkajú možnosť montáže mechanickej blokády cúvania, ak bude potrebné trvalo ho posunúť na jazdu do kopca.

Brzda na mojom prívese sa zasekla, na zimu som príves odstavil so zatiahnutou brzdou, čo s tým teraz môžem robiť?

Dopravte vozidlo do servisu vybaveného na opravu vozidiel a nechajte si brzdy znova odborne nastaviť do funkčného stavu.

Ako možno nabiť batériu prívesu s trojstranným vyklápaním (3 SKS) alebo spätným vyklápaním (RK)?

Vozidla sú vybavené konektorom alebo sadov káblov, ktorá môže prenášať iba nízky prúd, a preto nie je vhodná na udržanie batérie. Pritom treba brať v úvahu, že vozidlo musí mať túto funkciu nabíjania a udržiavania.
Navyše sú naše prívesy vybavené zásuvkou v prednom nosníku. Iba cez ňu možno nabíjať akumulátor z externej nabíjačky.

Aký tlak potrebuje moja pneumatika?

Tlak pneumatík nájdete v nasledujúcej tabuľke alebo vo všeobecnom návode na používanie.

Môžem na svojom prívese namontovať niekoľko stien cez seba?

Odporúčame jednu sadu ďalších nasadzovacích stien na základnú bočnicu, výška nástavby však musí ostať v primeranom pomere k šírke (stope) vozidla. Berte prosím do úvahy zvýšené riziko prevrátenia a kontaktnej plochy vetra v dôsledku vysokej nástavby.

Na požiadane môžeme ponúknuť zvláštne riešenia s príslušnými bezpečnostnými prvkami.

Ako mám postupovať, ak potrebujem nový podvozok alebo rám?

Pošlite požiadavku predajcovi Pongratz podľa svojho výberu. Dôležité pri predložení ponuky je číslo podvozku a typové označenie vášho vozidla.

Ak ide o konštrukčné prvky, na ktorých je upevnené číslo podvozku, potrebuje firma Pongratz doklad o likvidácii alebo originálny prvok. Potom vám bude zaslaný požadovaný náhradný diel.

Ako často musím kontrolovať brzdu svojho prívesu?

Kĺzavé a kĺbové spoje ťažného zariadenia treba v pravidelných intervaloch mazať. Toto treba vykonať po každých 10 000 - 15 000 km, pri menšom používaní však najdlhšie po každých 12 mesiacoch.

Ďalšie informácie nájdete na priložených podkladoch výrobcu.

Medzi súbormi na stiahnutie nájdete príslušné návody na používanie firiem AL-KO a Knott.

Čo si môžem sám skontrolovať na svojej nájazdovej brzde?

V tomto prípade odporúčame prečítať si návod na obsluhu firmy AL-KO alebo Knott. Nájdete ich medzi súbormi na stiahnutie.

Aký olej treba dolievať v prípade sklopného prívesu?

Smie sa používať iba olej stanovený firmou Pongratz, ktorý je uvedený aj v návode na používanie (nájdete medzi súbormi na stiahnutie).

Ako prevádzková kvapalina sa používa hydraulický olej HLP ISO VG 32 alebo HLP 32. V žiadnom prípade sa nesmie miešať s inými kvapalinami.

Ako si namontujem na príves držiaky plachty?

Ak ste so svojou objednávkou plachty nedostali návod na montáž, môžete si ho pozrieť v našom centre sťahovaných súborov.

Musím pri jazde s vozidlami na prívesoch skutočne na prívese použiť podpery a ak áno, prečo?

Pri nakládke pomocou nájazdových koľajníc pôsobí na konštrukciu prívesu vysoká záťaž. Použitím parkovacích podpier sa záťaž výrazne zníži, zabráni sa poškodeniu prívesu, a tým sa zvýši životnosť vozidla.

Bezpečnostné upozornenie:

Zaveste nájazdové koľajnice správne do upnutia alebo ich zaistite proti sklznutiu. Okrem toho berte do úvahy aj nosnosť nájazdových koľajníc (pozrite prípadne nálepku na koľajniciach) a presvedčte sa, že nebude prekročené maximálne úžitkové zaťaženie prívesu, pretože tá obmedzuje v mnohých prípadoch aj používanie nájazdových koľajníc. Počas prevádzky treba nájazdové koľajnice zabezpečiť v existujúcich držiakoch alebo zaistiť proti samostatnému pohybu (skĺznutiu, pádu atď.).

Smiem preťažiť svoj príves?

Nakládka nad najvyššiu prípustnú celkovú hmotnosť je prísne zakázaná. Okrem toho tým zanikne aj vaša záruka, riskujete poškodenie vozidla a zvyšujete riziko nehody.

Smiem prihlásiť a nechať schváliť svoj príves Pongratz s nižšou hodnotou najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti?

Všetky prívesy Pongratz využívajú pásmové rozdelenie najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti, a preto môžu byť v Rakúsku bez byrokracie a technických zmien schválené do cestnej premávky s ľubovolnou maximálnou hmotnosťou (v rámci príslušného pásma pre dané vozidlo).

Túto možnosť ponúkajú čiastočne aj iné členské štáty EÚ. Opýtajte sa v tejto záležitosti na svojom úrade pre prihlasovanie vozidiel.

Príslušné údaje pre šírku pásma najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti nájdete na papieri CoC svojho prívesu Pongratz v bode 52.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené národné informácie o schvaľovaní vozidiel v Rakúsku.

 

Predpísané hodnoty minimálneho a maximálneho pásma hmotnosti:

maximálna prípustná celková hmotnosť  750 kg 450 - 750 kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  1.000kg 750 - 1.000 kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  1.300kg 950 - 1.300 kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  1.350kg 950 - 1.350 kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  1.500kg 950 - 1.500 kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  1.500kg 1.100 - 1.500 kg (PLL 250/12G, PLL 250/15 G)
maximálna prípustná celková hmotnosť  1.600kg 960 - 1.600 kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  1.800kg 1.500 - 1.800 kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  2.000kg 1.500 - 2.000kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  2.500kg 1.500 - 2.500kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  2.600kg 1.560 - 2.600kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  2.700kg 1.620 - 2.700 kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  3.000kg 1.800 - 3.000 kg
maximálna prípustná celková hmotnosť  3.500kg 2.700 - 3.500kg

Pozor: Minimálna predpísaná hodnota pásma celkovej hmotnosti musí byť odskúšaná s minimálnym pásmom nájazdovej brzdy zabudovaného ťažného zariadenia. Ak se nezhoduje, treba použiť vyššiu hodnotu.

Príklad: Údaj v dokumente CoC:

 

     šírka pásma najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti: 950 – 1500 kg

     zabudované ťažné zariadenie s pásmom nájazdovej brzdy: 1100 – 1700 kg

     To znamená, že sa smie použiť predpísané pásmo 1100 - 1500 kg

Môžem si v prípade ľahkého prívesu na motocykel (EMA 750 U) naskrutkovať koľajnicu aj uprostred?

Áno, takáto možnosť existuje. Ak je pravidlom preprava iba jedného motocykla, odporúčame vám prestavbu kvôli lepšiemu rozloženiu hmotnosti.

Údržba a starostlivosť

Ako sa správne postarám o svoj príves?

Aby sa udržalo bezchybné fungovanie a dobrý stav vášho vozidla, mali by ste dodržiavať nasledujúce tipy na údržbu.

Údržbu musia vždy vykonávať odborníci. Najmä práce na brzdových zariadeniach a na nápravách musí vykonať servis zmluvného partnera firmy Pongratz.

Pre uchovanie bezchybného stavu vozidla je dôležité jeho čistenie. Preto čistite svoj príves vodou a kefou, prípadne vysokotlakovou čističkou. Nechajte svoj príves Pongratz dobre vyschnúť a vyhýbajte sa dlhodobému vplyvu vlhkosti.

Údržbu treba vykonávať minimálne raz za rok, aj pri malom využívaní prívesu. Z prívesu aj príslušenstva (vysoká plachta, plochá plachta atď.) treba okamžite odstrániť sneh alebo mláky vody.

Môžem si opraviť plachtu?

Ak je plachta vášho vozidla poškodená používaním, obráťte sa na firmu vybavenú na opravy alebo na odborné zastúpenie firmy Pongratz.

Právne záležitosti

Aké dokumenty získam k svojmu prívesu?

Dostanete CoC (Certificate of conformity = potvrdenie o zhode), prípadne potvrdenie pre jednotlivé vozidlo platné v Rakúsku alebo v Spolkovej republike Nemecko. Pre vozidlá, ktoré budú dodané do Švajčiarska, existuje možnosť vystavenia formulárov 13.20.A.

Aké pneumatiky si smiem namontovať na svojom prívese?

Smiete používať iba také pneumatiky, ktoré sú uvedené vo vašom technickom preukaze. Pri zmene pneumatík treba nechať skontrolovať voľný pohyb a zakrytie kolies v servise a v prípade potreby ho prispôsobiť.

Je možné zakúpenie v zahraničí, čo sa stane vtedy v prípade záruky, prípadne môžem si doviezť príves zo zahraničia, a čo potrebujem na prihlásenie v svojej krajine?

Existuje možnosť kúpiť príves v zahraničí, ale neodporúčame to, pretože sa v prípade reklamácie musíte obrátiť na svojho zmluvného predajcu a reklamáciu vybaviť cez neho. Okrem toho sa môžu prirátať dodatočné nálady, napr. na úpravu.

Podrobnosti o dovoze ohľadne veku vozidla a schválenia si musíte vyjasniť vopred. Pretože tieto podrobnosti vychádzajú z národných predpisov krajiny registrácie vozidla, obráťte sa prosím kvôli odpovedi na vašu otázku na príslušné úrady danej krajiny registrácie.

Okrem toho si musíte ujasniť, aké dokumenty k tomuto prívesu máte alebo získate a či už je vozidlo prihlásené alebo nie.

Čo znamená CoC?

CoC znamená, že je k dispozícii potvrdenie o zhode ES. To vám umožní nekomplikované prihlásenie vášho prívesu na celom území EÚ.

Stratili sa mi dokumenty o prihlásení vozidla, čo teraz?

Obráťte sa prosím s potvrdením o strate a potvrdením o nezávadnosti na predajcu Pongratz podľa svojho výberu. V mnohých prípadoch nie je potrebné nové schvaľovanie a možno vystaviť duplikát.

Sú kliny na podloženie kolies povinné?

Zákonná povinnosť mať vo vozidle alebo na ňom klin na podkladanie kolesa platí iba pre brzdené prívesy. S nebrzdenými prívesmi nemusíte voziť žiadne kliny.

Môžem jazdiť s vysokou plachtou aj v navinutom stave (vpredu a vzadu)?

Nie, plachta musí byť pred začiatkom jazdy uzatvorená. Jazda s nástavbou na plachtu je prípustná iba, ak je plachta v súlade s predpismi zatvorená a všetky napínače plachty sú upevnené.

Musím si nechať typizovať príslušenstvo ako steny nástavby alebo výškové plachty?

Zo zákona platí pravidlo, že každý diel nástavby, ktorý možno pripevniť alebo odstrániť jednoduchým prenosným nástrojom, nepotrebuje vlastnú typizáciu ani o ňu nemusíte žiadať.

Prečo nie je na mojom prívese uvedené zaťaženie vlečného vozidla medzi možnosťami pripojenia?

V zásade sa v prípade vozidiel európskych tried O1 a O2 nepredpokladá povinné uvádzanie možných síl pripevnenia zo zákona (národné predpisy sa však môžu líšiť).